ประชุมแถลงมรดกทางวัฒนธรรม

การประชุมถือเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้ทุกคนสามารถทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้โดยไม่ต้องมีปัญหาระหว่างกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เวลาคนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่การประชุมเพื่อหาข้อสรุปต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเสมอ เรียกได้ว่าทุกเรื่องหากต้องการทำในสิ่งที่มีความคิดเห็นเป็นมติที่ตรงกันการประชุมที่ดีเมื่อทุกอย่างผ่านไปเรียบร้อยก็ต้องมีการแถลงออกมาให้ทุกๆ คนได้รับทราบทั้งคนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือแม้แต่คนที่เข้าร่วมประชุมด้วยก็ดีเป็นการสรุปรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละครั้ง อย่างเรื่องของการประชุมเพื่อแถลงถึงมรดกทางวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนภายนอกเข้าใจตรงกันด้วย ว่าด้วยเรื่องของการประชุมแถลงมรดกทางวัฒนธรรม สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก็คือมรดกทางวัฒนธรรมคืออะไร มรดกทางวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยอนุสรณ์สถาน […]

Continue readingMore Tag

แนวโน้มที่น่าสนใจเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิตอล

โลกของเราในยุคปัจจุบันก้าวเข้าไปสู่ยุคแห่งการเป็นโลกดิจิตอลเข้าไปทุกที่ จะสังเกตได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวเราทุกวันนี้แทบจะสามารถทำผ่านระบบดิจิตอลกันได้แทบทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่น การทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่จำเป็นต้องเข้าธนาคารอีกต่อไป, การซื้อขายสินค้าที่ไม่ต้องไปหน้าร้าน, การทานอาหารที่ไม่ต้องเดินไปสั่ง และอื่นๆ อีกมากมายที่โลกของเราก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลแบบเต็มตัว อีกสิ่งหนึ่งที่บางคนอาจไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่จริงๆ แล้วนี่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่โลกยุคดิจิตอลได้สร้างขึ้นมาเช่นกัน สิ่งที่ว่านี้ก็คือ […]

Continue readingMore Tag

มาทำความรู้จักห้องสมุดดิจิตอล

ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าโลกของเราพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากๆ โดยเฉพาะเมื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นก็ได้กลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง สังเกตได้ว่าพฤติกรรมหลายๆ ด้านของคนเราไม่เหมือนเดิมเมื่อมีการเข้ามาของอินเตอร์เน็ต สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือเรื่องของหนังสือที่ทุกวันนี้คนอ่านกันน้อยลงแต่จะเลือกค้นคว้าหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ นั่นจึงทำให้ห้องสมุดเองก็ต้องมีการปรับปรุงตัวจากการใช้หนังสือธรรมดาต้องเพิ่มความเป็นห้องสมุดดิจิตอลเข้าไปด้วย ห้องสมุดดิจิตอลคืออะไร ห้องสมุดดิจิตอล […]

Continue readingMore Tag

ความท้าทายใหม่ห้องสมุดดิจิตอล

ทุกครั้งที่เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาให้ได้เรียนรู้ย่อมสร้างความท้าทายให้กับผู้ที่ได้มีโอกาสสัมผัสสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอ เหตุเพราะอะไรก็ตามที่เราไม่เคยรู้มาก่อนย่อมทำให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าสนใจอยากเรียนรู้หรือไม่สนใจอยากเรียนรู้มากขนาดไหน มีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อความรู้สึกว่าอยากเรียนรู้หรือไม่ทั้งเรื่องที่เรียนรู้มีความน่าสนใจมากขนาดไหน เป็นเรื่องที่สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองได้หรือไม่ และอื่นๆ อีกมากมายที่จะเป็นตัวตัดสินว่าอยากเรียนรู้หรือไม่อยากเรียนรู้ แต่เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ก็ย่อมเกิดความท้าทายขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องของห้องสมุดดิจิตอลที่กำลังสร้างความท้าทายใหม่ๆ กับการเปลี่ยนแปลงไปของโลก ความท้าทายใหม่ของห้องสมุดดิจิตอล เราเติบโตมาพร้อมกับการทำความเข้าใจว่าห้องสมุดก็คือแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆ […]

Continue readingMore Tag

การพัฒนาของห้องสมุดดิจิตอล

สิ่งที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ทุกเรื่องราวล้วนแล้วแต่ต้องมีการพัฒนาไปข้างหน้าด้วยกันทั้งสิ้น สาเหตุสำคัญก็เพื่อในเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วคนเราที่อาศัยอยู่บนโลกหากเราสามารถนำสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นเรื่องที่ดี ยิ่งถ้าเราสามารถพัฒนาสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์กับตนเองและคนอื่นได้ก็จะยิ่งเป็นที่น่านับถือสุดๆ แม้แต่เรื่องของห้องสมุดที่ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการสร้างความรู้ ให้เกิดขึ้นกับตัวบุคคลก็ยังต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยไม่อย่างนั้นก็อาจกลายเป็นสิ่งที่ล้าหลังจนไม่สามารถดำรงอยู่ได้ การพัฒนาของห้องสมุดที่เห็นได้ชัดเจนจึงเป็นการพัฒนาจากห้องสมุดทั่วไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิตอล แต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อห้องสมุดดิจิตอลก็ต้องมีการพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีมากขึ้นไปอีก เรื่องของการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอล การพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลเป็นแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านระบบงานของห้องสมุดให้มาใช้ในรูปแบบของการจัดการระบบดิจิตอล […]

Continue readingMore Tag

การประชุมส่งเสริมทางวัฒนธรรม

การรักษาเอาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามถือเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจำเป็นต้องท่องจำให้ขึ้นใจอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้คือมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยที่อยู่ภายในจิตใจของพวกเราทุกคน วัฒนธรรมหลายด้านเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ สร้างเอกลักษณ์ ให้กับชาวต่างชาติได้เห็นถึงความงดงามในศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างการยกมือไหว้ก็ถือเป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีชนชาติไหนทำมาแต่โบราณเหมือนกับคนไทย ดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องรักษาสืบต่อเอาไว้ตราบจนชั่วลูกชั่วหลานด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เราจึงมักเห็นว่าวาระการประชุมบางครั้งก็จะมีเรื่องของการประชุมที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมหรือไม่ก็เป็นการประชุมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมเกิดขึ้น […]

Continue readingMore Tag

80 ปีธรรมศาสตร์เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ผ่านประสบการณ์เรื่องราวต่างๆ มากมายจนกลายเป็นตำนานแห่งมหาวิทยาลัยไทยที่คนไทยทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เมื่อวันเวลาผันผ่านไปสิ่งต่างๆ ก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ตามลำดับ ในเมื่อสถานศึกษาก็ต้องอยู่คู่กับห้องสมุดเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งนี้ก็ต้องมีการพัฒนาห้องสมุดให้ก้าวหน้าไปไกลเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเหล่าบรรดานักศึกษาและคนที่สนใจจะค้นหาความรู้ยังห้องสมุดที่นี่ หนึ่งในการคือการเปิดตัวห้องสมุดดิจิตอลนั่นเอง ครบรอบ […]

Continue readingMore Tag

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top