Digital library

80 ปีธรรมศาสตร์เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ผ่านประสบการณ์เรื่องราวต่างๆ มากมายจนกลายเป็นตำนานแห่งมหาวิทยาลัยไทยที่คนไทยทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เมื่อวันเวลาผันผ่านไปสิ่งต่างๆ ก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ตามลำดับ ในเมื่อสถานศึกษาก็ต้องอยู่คู่กับห้องสมุดเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งนี้ก็ต้องมีการพัฒนาห้องสมุดให้ก้าวหน้าไปไกลเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเหล่าบรรดานักศึกษาและคนที่สนใจจะค้นหาความรู้ยังห้องสมุดที่นี่ หนึ่งในการคือการเปิดตัวห้องสมุดดิจิตอลนั่นเอง

Digital library one

ครบรอบ 80 ปีธรรมศาสตร์กับการเปิดตัวห้องสมุดดิจิตอล

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการเปิดตัวห้องสมุดดิจิตอลเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ ณ หอสมุดปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นการแสดงออกด้านความก้าวหน้าของสำนักหอสมุดที่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไอทีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการหอสมุดแห่งนี้ ประกอบไปด้วย การนำเสนอระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบการเปิดเผยรหัส (Open Source) Koha การนำเสนอเรื่องระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ MyCat และเรื่องของการนำเสนอเกี่ยวกับระบบสืบค้นข้อมูลห้องสมุดข้ามประเทศเพื่อการยืมระหว่างห้องสมุด Worldshare ILL และเรื่องของระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ด้วย สำหรับการเปิดตัวในพิธีดังกล่าวนี้ได้รับเกียรติจาก ศ. นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ยังมี ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี รวมทั้งคณาจารย์และผู้บริหารห้อสมุดจากทั่วทั้งประเทศมาร่วมในงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มีพิธีการลงนามด้านความร่วมมือสำหรับการจัดทำหนังสือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book ระหว่างทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด ในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ในฐานะของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย ถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งวงการการศึกษาในบ้านเราที่ได้มีการเปิดตัวห้องสมุดดิจิตอลอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องยอมรับว่าหากต้องการให้คนในระเทศเราพัฒนาไปได้ทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลกก็ต้องเริ่มต้นจากการนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองยังต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยของตนเองให้สามารถติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในลำดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมด้วย โดยคาดว่าหลังการเปิดตัวห้องสมุดดิจิตอลอย่างเป็นทางการนี้อันดับของมหาวิทยาลัยน่าจะพุ่งสูงขึ้นไม่ถึง 100 อันดับอย่างแน่นอน

ต้องถือว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการมองการณ์ไกลไปถึงอนาคตกับการเลือกนำเอาเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิตอลมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หากใครที่สนใจหรือต้องการความรู้ว่าห้องสมุดดิจิตอลเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถไปได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วคุณจะได้สัมผัสกับความเป็นดิจิตอล สัมผัสได้ถึงความสะดวกสบายและความน่าสนใจของห้องสมุดลักษณะนี้ เป็นการปฏิวัติวงการห้องสมุดไทยให้ไปในอีกระดับหนึ่ง

Scroll to top