Interesting trends

แนวโน้มที่น่าสนใจเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิตอล

โลกของเราในยุคปัจจุบันก้าวเข้าไปสู่ยุคแห่งการเป็นโลกดิจิตอลเข้าไปทุกที่ จะสังเกตได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวเราทุกวันนี้แทบจะสามารถทำผ่านระบบดิจิตอลกันได้แทบทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่น การทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่จำเป็นต้องเข้าธนาคารอีกต่อไป, การซื้อขายสินค้าที่ไม่ต้องไปหน้าร้าน, การทานอาหารที่ไม่ต้องเดินไปสั่ง และอื่นๆ อีกมากมายที่โลกของเราก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลแบบเต็มตัว อีกสิ่งหนึ่งที่บางคนอาจไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่จริงๆ แล้วนี่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่โลกยุคดิจิตอลได้สร้างขึ้นมาเช่นกัน สิ่งที่ว่านี้ก็คือ ห้องสมุดดิจิตอล ซึ่งเป็นห้องสมุดที่สร้างความแปลกใหม่ ความทันสมัย ความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อมองไปถึงอนาคตแล้วก็มีแนวโน้มที่น่าสนใจเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิตอลมาบอกกล่าวกันด้วย

Interesting trends one

แนวโน้มที่น่าสนใจเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิตอล

  1. อาชีพบรรณารักษ์ต้องมีการเปลี่ยนแปลง – ในอดีตอาชีพบรรณารักษ์กับห้องสมุดเป็นของที่อยู่คู่กันแบบขาดหายจากกันไม่ได้ การเรียนในด้านบรรณารักษ์ต้องอาศัยการเรียนที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดทั้งการจัดหมวดหมู่หนังสือ, การดูแลหนังสือ แต่หากเป็นห้องสมุดดิจิตอลรูปแบบของบรรณารักษ์ในการดูแลก็ต้องเปลี่ยนไปจากที่เคยใส่ใจแต่เรื่องหนังสือเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นการให้ความสนใจเกี่ยวกับสื่อสารสนเทศมากขึ้น การมีห้องสมุดดิจิตอลไม่ได้หมายความว่าบรรณารักษ์จะต้องหายไปเพียงแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย
  2. เกิดการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น – ด้วยความที่การใช้งานห้องสมุดดิจิตอลสามารถหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างหลากหลายโดยไม่ต้องใช้ระยะเวลานาน นั่นทำให้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับสามารถมีข้อเปรียบเทียบต่างๆ ได้เยอะมากขึ้น นั่นทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถสร้างได้ง่ายกว่ายุคก่อนๆ เยอะ
  3. วิถีชีวิตของคนทั่วไปเปลี่ยนแปลง – ในอนาคตสังคมผู้สูงอายุจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องนิยมการใช้งานสิ่งใดก็ตามที่สะดวกสบาย เพราะฉะนั้นเมื่อได้มีโอกาสใช้งานห้องสมุดดิจิตอลก็จะทำให้รู้สึกได้ว่าเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น วิถีชีวิตในด้านต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ยังโชคดีที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแบบยุ่งยากมากนักเพราะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบไอทีทั่วไป
  4. งานวิชาการนำไปสู่การพัฒนา – เมื่อห้องสมุดดิจิตอลสามารถสร้างความรู้ได้เยอะขึ้น งานวิชาการต่างๆ ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย เหมาะสม เข้าใจรายละเอียดดีมากกว่าเดิม ส่งผลให้เกิดงานวิชาการดีๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาได้ด้านต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น

แนวโน้มเหล่านี้ล้วนมีความน่าสนใจต่ออนาคตของคนเราเมื่อห้องสมุดดิจิตอลได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นสิ่งที่ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

Scroll to top