Digital-library-photo

ห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติ องค์ความรู้ขนาดใหญ่ของไทย

ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่มากขึ้น ทำให้เราสามารถทำอะไรได้สะดวกกว่าเดิม ค้นหาอะไรได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วย เมื่อก่อนหากต้องการอ่านหนังสืออาจจะต้องไปห้องสมุดใกล้บ้านเพื่อหาความรู้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว ค้นหาอะไรในกูเกิ้ลก็เจอหมด นั่นทำให้ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองเสียใหม่เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี ล่าสุดได้มีการผุดไอเดียการสร้างห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติขึ้น หากมันเกิดขึ้นจริงจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกหลายอย่างในบ้านเรา

ความเท่าเทียมในการเรียนรู้

การสร้างห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติขึ้นมาอย่างแรกเลย เรามองว่ามันเป็นสร้างความเท่าเทียมกันในการเรียนรู้ของคนทั้งประเทศโดยเฉพาะเด็ก ในเมืองเด็กก็สบายหน่อยจะเรียนรู้อะไรก็ง่าย แต่เด็กต่างจังหวัดต้องยอมรับว่าพวกเค้าขาดโอกาสในการเรียนรู้ไป หนังสือบางเล่นอ่านแล้วอ่านอีกจนเยินไม่มีเล่มใหม่ หรือบางเล่นบริจาคมาก็ยากเกินกว่าจะเข้าใจได้ หากมีห้องสมุดนี้จะกรุงเทพ หัวเมืองใหญ่ หรือ ต่างจังหวัดก็สามารถเข้าถึงความรู้ผ่านหนังสือได้พร้อมกัน

เปลี่ยนบทบาทของครูและนักเรียน

โลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเทคโนโลยี นั่นทำให้พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปด้วย วิธีการเรียนรู้ในทศวรรษหน้าบอกได้เลยว่า ครูและนักเรียนจะเปลี่ยนแปลงไป ครูจากเดิมคอยป้อนความรู้ให้เนื่องจากนักเรียนหาเองไม่ได้ ไม่มี ก็จะกลายมาเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมให้เรียนรู้ หรือ อาจจะมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนไปศึกษาด้วยตัวเองมากขึ้น เนื่องจากนักเรียนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลได้มากขึ้นแล้ว นักเรียนจากแค่เรียนรู้ อาจจะต้องออกไปหาแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาเองก็เป็นได้

National-Digital

สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ด้านการศึกษารัฐบาลพยายามผลักดันให้ไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดเวลาซึ่งเอาเข้าจริงก็ทำไม่ได้เนื่องจากไม่มีแหล่งเรียนรู้ให้พวกเค้าได้เข้าถึง แต่หากมีห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติก็จะทำให้สังคมแห่งการเรียนรู้เติบโตไวขึ้นเนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้ (หนังสือ สื่ออื่น) ให้เค้าเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลาแล้ว

ไม่เพียงแค่สังคมการเรียนรู้เท่านั้น ห้องสมุดดิจิทัลแห่งนี้ยังสามารถเป็นแหล่งเพื่อฟูมฟักเหล่านักอ่านรุ่นใหม่ขึ้นมาได้ด้วย หากมีหนังสือดีๆ ให้เค้าอ่าน เชื่อว่าเด็กก็ย่อมต้องการจะอ่านจากนั้นพัฒนาให้กลายเป็นคนที่มีนิสัยรักการอ่านได้ในอนาคตต่อไป

การอนุรักษ์วัฒนธรรม

ห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติ นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะวิทยาการของโลกแล้ว ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติไทยด้วย เราอาจจะรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติ ศิลปะ วิทยาการ ภูมิปัญญาของประเทศไทยเอาไว้ เพื่อให้คนไทย และชาวโลกได้ศึกษาต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น

เห็นข้อดีหลายประการอย่างนี้แล้ว ก็ต้องมาดูกันว่าไอเดียโครงการห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาตินี้ จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ ทำเสร็จเมื่อไร เราก็หวังว่ารัฐจะรีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วเพื่อลูกหลานที่รอคอยความหวังในการเข้าถึงหนังสือดีๆ

Scroll to top