Digital Library for Disabled Media one

ห้องสมุดดิจิตอลบริการสื่อสำหรับผู้พิการ

โลกของเราในยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ใช่แค่การค้นคว้าแบบเดิมๆ อีกต่อไป แต่เป็นเรื่องขององค์ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถค้นหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก จากยุคก่อนเมื่อเราต้องการค้นหาความรู้ต่างๆ ส่วนมากเรามักต้องหาได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, ตำรา, หนังสือเรียน และอื่นๆ แต่เมื่อเราก้าวเข้ามาสู่โลกออนไลน์สิ่งที่เราสามารถหาความรู้กลับกลายเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์, หน้าจอมือถือ หรือเรียกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ผิด เป็นสิ่งที่สร้างความสะดวกสบายต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับยุคก่อน

Digital Library for Disabled Media

ห้องสมุดดิจิตอลแหล่งบริการสื่อสำหรับผู้พิการ

อย่างไรก็ดีหากเรามีสภาพร่างกายที่ปกติทุกสัดส่วนการที่เราจะรับรู้ข่าวสารต่างๆ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนักทว่าก็ยังมีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อย ทั้งในไทยและในโลกนี้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐานเหล่านี้ได้ อันประกอบไปด้วย ผู้พิการทางการมองเห็น, การสื่อสารและการเรียนรู้ ผู้พิการทางการได้ยิน แน่นอนว่าสื่อสำหรับคนกลุ่มนี้ต้องมีความแตกต่างไปจากสื่อทั่วไป ที่เราคุ้นเคยกันอยู่ตามแต่บุคคลผู้นั้นเป็นใคร เช่น ต้องมีเสียงอ่านและมีคำบรรยายใต้ภาพ มีข้อความพร้อมภาพประกอบเนื้อหา มีการสัมผัสตัวอักษรเพื่อให้รู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร แต่ด้วยความแตกต่างของผู้พิการเหล่านี้ จึงทำให้เกิดเป็นแนวคิดสำหรับการให้บริการสื่อทางเลือกของคนกลุ่มนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งเราขอเรียกว่า ห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงเวลาหลายปีมานี้ ห้องสมุดลักษณะนี้มีการรวบรวมกระบวนการผลิตหรือการเปลี่ยนแปลงด้านสื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐาน ให้อยู่ในรูปแบบของสื่อทางเลือกสำหรับผู้พิการได้ เช่น หนังสือเสียง, อักษรเบลล์ หรือสื่อมัลติมีเดีย มีการบริหารจัดการ การจัดเก็บและการเรียกใช้งานสื่อเหล่านี้ได้จากห้องสมุดทั่วไป มักเป็นการเลือกใช้ช่องทางการเผยแพร่สื่อผ่านเว็บไซต์

ถือเป็นมิติใหม่ของผู้พิการที่จะสามารถทำความเข้าใจกับข่าวสารข้อมูลผ่านระบบห้องสมุดดิจิตอลได้มากขึ้น นั่นส่งผลให้ผู้พิการทุกคนสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ใช่ผู้พิการอีกต่างหากเมื่อสามารถทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าแต่ก่อน การให้ความสำคัญกับผู้พิการเหล่านี้นับเป็นเรื่องที่สังคมต้องทำความเข้าใจ เพราะผู้พิการก็คือคนๆ หนึ่งที่อยู่ในสังคมเดียวกัน การได้รับความช่วยเหลือที่ดีจึงเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการและทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่ามากขึ้น

Scroll to top