Digital Library Conference one

สัมมนาวิชาการห้องสมุดดิจิทัล

ปกติแล้วการจัดงานสัมมนาต่างๆ หัวใจสำคัญที่สุดก็คือต้องการให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด หรือสารประโยชน์ต่างๆ จากคนที่เป็นผู้สัมมนามีต่อผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาทุกคน โดยผู้ที่ทำการสัมมนาต้องรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการนำเสนอคืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนเข้าใจถึงความต้องการเป็นอย่างดีจนเกิดความคิดในแง่บวก เมื่อความคิดส่งผลในด้านดีแล้วก็จะทำให้เปิดใจในการเข้าร่วมสัมมนาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เหมือนกับเรื่องของห้องสมุดดิจิตอลที่ทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจไม่น้อย เนื่องด้วยเป็นความแปลกใหม่ที่ถูกพัฒนาไปตามเทคโนโลยีจนคนเราต้องหันมาทำความรู้จักกันมากขึ้น การสัมมนาในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจเรื่องของห้องสมุดดิจิตอลได้มากขึ้นด้วย

Digital Library Conference

รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนาวิชาการห้องสมุดดิจิตอล

สำหรับการประชมสัมมนาวิชาการห้องสมุดดิจิตอลพันธกิจสำคัญส่วนใหญ่ก็คือการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านของการให้บริการหนังสือ ตำรา เอกสาร รวมถึงการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกให้ได้เข้าใจตรงกัน เนื่องด้วยความที่ในยุคปัจจุบันผลงานในด้านวิชาการ องค์ความรู้ต่างๆ ไม่ได้มีจำกัดอยู่แค่ในตำราหนังสืออีกต่อไป แต่โลกดิจิตอลก็สามารถรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น สะดวกสบายมากกว่าเดิมเยอะ การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาทำให้รูปแบบของการค้นคว้าหาความรู้เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่อดีตเวลาต้องการหาความรู้ด้านใดหนังสือคือสิ่งสำคัญที่สุดแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไป เมื่อเป็นเช่นนี้การสัมมนาวิชาการห้องสมุดดิจิตอลจึงต้องการที่จะสร้างความใจของห้องสมุดดิจิตอลให้คนอื่นได้รับทราบมากยิ่งขึ้น นอกจากจะเพื่อเป็นการพัฒนาคุณค่าให้กับตัวเองแล้วยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมาย ห้องสมุดดิจิตอลรูปแบบใหม่จะนิยมเลือกใช้ระบบสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความทันสมัยมากที่สุด เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักค้นคว้าทุกคนที่จะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับสื่อความรู้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

นอกจากนี้การสัมมนาวิชาการห้องสมุดดิจิตอลยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่เคยได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานห้องสมุดได้ทำความเข้าใจพร้อมทดลงการใช้ห้องสมุดดิจิตอลจริงๆ ได้อีกด้วย เป็นการต่อยอดอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงโดยที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนต่างก็ต้องรู้สึกได้ถึงความทันสมัยที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นการยืดติดกับสิ่งเดิมๆ ตลอดมาโดยไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลง เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปตามด้วยไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมทั้งยังอาจรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำ

Scroll to top