Digital Library Excellence

สรุปความเป็นเลิศของห้องสมุดดิจิตอล

การที่สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมาย่อมต้องสร้างข้อดีหรือความเป็นเลิศที่ดีกว่าสิ่งที่อยู่มานานแล้วอย่างแน่นอน โดยธรรมชาติของการจะสร้างสิ่งใหม่ๆ เหล่านี้ขึ้นมาได้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการ

พัฒนาเพื่อต่อยอดหรือเพื่อทำให้เป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีใครที่พัฒนาขึ้นมาอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้การทำห้องสมุดดิจิตอลขึ้นมาก็ย่อมต้องมีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาห้องสมุดแบบเดิมให้กลายเป็นห้องสมุดที่มีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม มีการพัฒนาไปในทางที่ดีมากกว่าเดิมนั่นเอง

Digital Library Excellence one

ความเป็นเลิศของห้องสมุดดิจิตอล

จริงๆ แล้วความเป็นเลิศที่กล่าวถึงนี้ก็คือเรื่องของจุดเด่นที่ทำให้ห้องสมุดดิจิตอลกลายเป็นห้องสมุดที่ได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าห้องสมุดแบบเดิม มีสิ่งดีๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม หากจะเปรียบความเป็นเลิศของห้องสมุดดิจิตอลแล้วก็สามารถสรุปออกมาได้ดังนี้

  1. เข้าถึงสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น – คำว่าสารสนเทศในที่นี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่เรื่องของการค้นหาหนังสืออีกต่อไป แต่การมีห้องสมุดดิจิตอลคุณสามารถค้นหาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ต้องการได้มากกว่าแค่ความรู้จากหนังสือ อาทิ คลิปวีดีโอการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เป็นต้น
  2. ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย – การเลือกใช้งานห้องสมุดดิจิตอลทำให้เกิดการค้นหาข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว มากขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องเดินค้นหาหนังสือหลายชั่วโมงเพื่อการนำข้อมูลแค่ไม่กี่บรรทัด เราสามารถใช้การค้นหาได้ด้วยเวลาไม่กี่นาทีก็สามารถได้ข้อมูลต่างๆ ตามต้องการแล้วสำหรับการเลือกใช้งานห้องสมุดดิจิตอล
  3. สามารถเปิดบริการได้ตลอดเวลา – ความเป็นเลิศด้านหนึ่งของห้องสมุดดิจิตอลก็คือหลายๆ แห่งเราสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาคือ 24 ชั่วโมง 7 วัน เพราะไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่นั่งเฝ้าอะไรให้มากมาย เราสามารถค้นหาสิ่งต่างๆ ได้ง่ายโดยไม่ต้องวุ่นวายกับคนอื่น
  4. สามารถใช้บริการได้กว้างขวาง – ความเป็นเลิศที่เด่นชัดอีกเรื่องหนึ่งของห้องสมุดดิจิตอลก็คือเราสามารถใช้งานได้ในบริเวณพื้นที่กว้างขวาง ไม่ได้หมายความว่าหากเราไมได้มาห้องสมุดแล้วเราจะหาข้อมูลอะไรไม่ได้เลย
  5. ประหยัดพื้นที่ – การใช้งานห้องสมุดดิจิตอลหลายๆ ข้อมูลเราไม่จำเป็นต้องเก็บเป็นรูปแบบรูปเล่มอีกต่อไป แต่เราสามารถเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาได้ ทำให้ประหยัดพื้นที่ห้องสมุดได้อีกเยอะเลยทีเดียว
  6. สามารถใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างคุ้ม – การที่เราใช้บริการห้องสมุดดิจิตอลเป็นประจำก็เหมือนกับว่าเราได้เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมที่สุด คุ้มค่าที่สุด เป็นการเลือกนำมาใช้ในแนวทางที่ดี

สิ่งเหล่านี้คือความเป็นเลิศที่เกิดขึ้นกับเรื่องของห้องสมุดดิจิตอล ความเป็นเลิศเหล่านี้คือสิ่งที่สามารถหาได้จากห้องสมุดดิจิตอลห้องสมุดที่เป็นมากกว่าแค่การค้นหาข้อมูลแต่จะยังได้สิ่งดีๆ กลับไปอีกมากมาย

Scroll to top