New National Digital Library one

ยุคใหม่ห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติ

คนเราเมื่อยังคงอาศัยอยู่บนโลกใบนี้สิ่งที่เราทุกคนต้องทำตามกันมาไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามนั่นคือการทำตัวให้เข้ากับความเป็นไปในยุคต่างๆ พื้นฐานของการใช้ชีวิตคนเราย่อมต้องการความสะดวกสบายที่มากกว่าการใช้ชีวิตปกติที่เคยเป็นมา เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงเห็นว่าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันสังคมของเราเกิดการพัฒนามาโดยตลอดไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเราเองเป็นคนที่อาศัยในสังคมก็ต้องรู้จักการปรับตัวเพื่อให้เข้ายุคสมัยนั่นเอง เหมือนที่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งหนังสือคือสิ่งที่สร้างความรู้ให้กับเราได้มากมาย หอสมุดแห่งชาติคือแหล่งค้นหาความรู้ที่สำคัญที่สุดในประเทศแต่ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดก็ต้องถึงเวลาที่หอสมุดแห่งชาติก็ต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นเดียวกัน เราจึงได้เห็นการเกดขึ้นมาของห้องสมุดดิจิตอลแห่งชาติ

New National Digital Library

ห้องสมุดดิจิตอลแห่งชาติ แหล่งความรู้ยุคใหม่เพื่อให้เข้ากับสังคม

ในยุคนี้หน่วยงานภาครัฐจะมีการยึดหลักการทำงานตามระบบ ไทยแลนด์ 4.0 เป็นระบบการทำงานที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นผู้วางรากฐานเอาไว้เพื่อต้องการให้ระบบราชการและหน่วยงานภาครัฐของไทยเกิดการพัฒนาให้ทัดเทียมเท่ากับภาคเอกชน เป็นการปูทางให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การพัฒนาแบบเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือแม้จะมีความพยายามในการพัฒนาองค์กรภาครัฐทั้งหลายให้ก้าวไปข้างหน้าแต่ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างทำให้ประเทศไทยเราเองยังไม่สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้แบบเต็มร้อย เหมือนกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับหอสมุดแห่งชาติโดยในเวลานี้พยายามปรับตัวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบของห้องสมุดดิจิตอลแห่งชาติ เป็นการกำจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทั้งเรื่องของความไม่ประทับใจต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการ, การค้นหาหนังสือที่ต้องเริ่มมาจากการค้นหาด้วยบัตรรายการ ทว่าเมื่อไปหาแล้วกลับไม่เจอบ้าง หนังสือที่อยากได้ไม่ได้วางตรงนั้นบ้าง หรือแม้แต่คำถามที่ว่าทำไมเราจึงไม่สามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการจากบ้านมาก่อนได้เลย จะได้ไม่ต้องเสียเวลาสิ่งต่างๆ เหล่านี้เองคือหัวข้อสำคัญที่นำมาสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แม้ปัจจุบันหลายหน่วยงานจะมีห้องสมุดเป็นของตนเองแต่ยังไงแล้วหอสมุดแห่งชาติก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กับทุกคนได้เสมอ

เมื่อเป็นเช่นนี้การก้าวเข้าสู่รูปแบบของ ห้องสมุดดิจิตอลแห่งชาติ จึงเป็นสิ่งที่ต้องพยายามดันให้เกิดขึ้นให้จงได้ แม้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนแต่ก็เชื่อว่าคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่จนเกินไปหากต้องการพัฒนาเพื่อประเทศชาติอย่างจริงจัง การเกิดห้องสมุดดิจิตอลแห่งชาติจึงถือเป็นอีกมิติใหม่ที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวไปอีกลำดับ

Scroll to top