Getting to Know the Digital Library one

มาทำความรู้จักห้องสมุดดิจิตอล

ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าโลกของเราพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากๆ โดยเฉพาะเมื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นก็ได้กลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง สังเกตได้ว่าพฤติกรรมหลายๆ ด้านของคนเราไม่เหมือนเดิมเมื่อมีการเข้ามาของอินเตอร์เน็ต สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือเรื่องของหนังสือที่ทุกวันนี้คนอ่านกันน้อยลงแต่จะเลือกค้นคว้าหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ นั่นจึงทำให้ห้องสมุดเองก็ต้องมีการปรับปรุงตัวจากการใช้หนังสือธรรมดาต้องเพิ่มความเป็นห้องสมุดดิจิตอลเข้าไปด้วย

ห้องสมุดดิจิตอลคืออะไร

ห้องสมุดดิจิตอล คือ ห้องสมุดที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อทำการเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศจากหลายๆ แห่ง แต่การเชื่อมโยงที่ว่านี้ต้องไม่เกิดความยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไปสำหรับผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางเป็นระบบสากล สิ่งที่เก็บเอาไว้ไม่ได้มีจำกัดแค่เฉพาะเรื่องของเอกสารแต่ยังรวมไปถึงวัสดุดิจิตอลประเภทอื่นๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยแม้จะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ก็ตาม องค์ประกอบสำคัญของการเป็นห้องสมุดดิจิตอลก็คือ ส่วนเชื่อมต่อ ผู้ใช้ ที่จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนสำหรับผู้ที่ใช้งานกับส่วนที่มีไว้สำหรับผู้ควบคุม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้เว็บเบราเซอร์ในการติดต่อสื่อสารกับส่วนของผู้ให้บริการได้อย่างง่ายดายนั่นเอง

Getting to Know the Digital Library

ความสำคัญของห้องสมุดดิจิตอลที่มีต่อการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของเด็กเล็ก

กระบวนการเรียนรู้ของเด็กย่อมมีความแตกต่างจากของผู้ใหญ่นั่นเพราะทัศนะในการมองโลก ประสบการณ์ต่างๆ ไม่เหมือนกัน ผู้ใหญ่เองไม่ควรเลือกใช้ทัศนะเดียวกับเด็กเล็กเนื่องจากว่าจะทำให้ส่งผลเสียต่อพัฒนาการของพวกเขา เด็กที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี จะมีความสามารถในการเรียนรู้ด้านเชาว์ปัญญาและนามธรรมได้น้อยจึงเลือกที่จะลงมือทำในลักษณะที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมมากกว่า จนเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุก้าวเป็นวัยรุ่นประมาณ 14 ปี พวกเขาจะค่อยๆ เข้าใจและพัฒนาการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ มีการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นความเคยชิน เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กในช่วงวัยนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กๆ ก้าวเข้าไปสู่ยุคผู้ใหญ่ได้อย่างดี ห้องสมุดดิจิตอลจึงถือว่าเป็นอีกสิ่งแวดล้อมที่ดีที่จะสร้างให้เด็กๆ ทุกคนได้รู้จักกับสิ่งรอบด้านที่มีประโยชน์กับตัวเขา เป็นสถานที่สำหรับการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ของเด็กๆ

ฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดดิจิตอล

  1. ฐานข้อมูลสื่อผสม – ใช้นำเสนอสารสนเทศที่ไม่ต้องเรียงลำดับ มีสื่อหลากหลายรูปแบบ
  2. ฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ – เป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ที่เครื่องสามารถอ่านได้ เมื่อต้องการใช้ก็เรียกข้อมูลขึ้นมาดู
  3. ฐานข้อมูลภาพลักษณ์ – ใช้เครื่องสแกนเนอร์ในการอ่านเอกสาร ใช้กล้องถ่ายรูปหรือสื่ออื่นๆ แล้วนำเข้าคอมพิวเตอร์
Scroll to top