Conference on Cultural Heritage one

ประชุมแถลงมรดกทางวัฒนธรรม

การประชุมถือเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้ทุกคนสามารถทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้โดยไม่ต้องมีปัญหาระหว่างกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เวลาคนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่การประชุมเพื่อหาข้อสรุปต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเสมอ เรียกได้ว่าทุกเรื่องหากต้องการทำในสิ่งที่มีความคิดเห็นเป็นมติที่ตรงกันการประชุมที่ดีเมื่อทุกอย่างผ่านไปเรียบร้อยก็ต้องมีการแถลงออกมาให้ทุกๆ คนได้รับทราบทั้งคนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือแม้แต่คนที่เข้าร่วมประชุมด้วยก็ดีเป็นการสรุปรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละครั้ง อย่างเรื่องของการประชุมเพื่อแถลงถึงมรดกทางวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนภายนอกเข้าใจตรงกันด้วย

Conference on Cultural Heritage

ว่าด้วยเรื่องของการประชุมแถลงมรดกทางวัฒนธรรม

สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก็คือมรดกทางวัฒนธรรมคืออะไร มรดกทางวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยอนุสรณ์สถาน สถานที่ กลุ่มอาคาร สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าในแง่ของประวัติศาสตร์ โบราณคดี สุนทรียภาพ ชาติพันธุ์ วิทยาศาสตร์ และมานุษยวิทยา ทั้งงานในด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม แม้แต่แหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ อาทิ ถ้ำ ภูเขา สถานที่ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นมาจากฝีมือของมนุษย์หรือเป็นสิ่งที่เกิดความผสมผสานกันระหว่างทั้งจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ก็ตาม สิ่งเหล่านี้เราถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีให้คนรุ่นหลังได้เห็น ได้เรียนรู้ ได้ศึกษาสืบต่อกันมา เราจะมักจะได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งว่าทุกประเทศทั่วโลกมักจะชอบมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศของตนเองจากนั้นก็จะมีการนำเสนอไปยังองค์การสหประชาชาติเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งต่างๆ ที่ว่านี้ให้กลายเป็นมรดกโลก ทางสหประชาชาติเองก็จะทำการวิเคราะห์อีกครั้งว่าสิ่งต่างๆ ที่แต่ละประเทศเสนอมาเหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกหรือไม่ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการประชุมเพื่อตัดสิน ทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อผลสรุปออกมาเป็นอย่างไรก็จะมีการประกาศแถลงให้ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน ถือว่าเป็นอีกสิ่งที่ทำให้โลกของเรายังคงมีความน่าสนใจอยู่เสมอกับการที่ทุกคนยังคงพยายามอนุรักษ์สิ่งดีๆ บนโลกใบนี้เอาไว้

การที่คนเราได้รู้จักกับมรดกทางวัฒนธรรมก็เหมือนกับเป็นการย้อนอดีตกลับไปในยุคสมัยที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาว่ามีความสำคัญอย่างไรในช่วงเวลานั้น ได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตในยุคสมัยต่างๆ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องราวของความเป็นประเทศชาติมากขึ้น เป็นสิ่งที่คนในประเทศต้องไม่มีทางลืมเลือนไปได้อยู่แล้วเพราะที่นี่คือประเทศของเรา คือบ้านที่เราต้องเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุด เป็นมรดกที่ต้องสืบทอดกันต่อไป

Scroll to top