Digital library site

ความท้าทายใหม่ห้องสมุดดิจิตอล

ทุกครั้งที่เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาให้ได้เรียนรู้ย่อมสร้างความท้าทายให้กับผู้ที่ได้มีโอกาสสัมผัสสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอ เหตุเพราะอะไรก็ตามที่เราไม่เคยรู้มาก่อนย่อมทำให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าสนใจอยากเรียนรู้หรือไม่สนใจอยากเรียนรู้มากขนาดไหน มีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อความรู้สึกว่าอยากเรียนรู้หรือไม่ทั้งเรื่องที่เรียนรู้มีความน่าสนใจมากขนาดไหน เป็นเรื่องที่สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองได้หรือไม่ และอื่นๆ อีกมากมายที่จะเป็นตัวตัดสินว่าอยากเรียนรู้หรือไม่อยากเรียนรู้ แต่เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ก็ย่อมเกิดความท้าทายขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องของห้องสมุดดิจิตอลที่กำลังสร้างความท้าทายใหม่ๆ กับการเปลี่ยนแปลงไปของโลก

Digital library site one

ความท้าทายใหม่ของห้องสมุดดิจิตอล

เราเติบโตมาพร้อมกับการทำความเข้าใจว่าห้องสมุดก็คือแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่เต็มไปด้วยหนังสือนานาชนิด เรียกว่ามีหนังสือแทบทุกมุมห้องที่สามารถสร้างความรู้ให้กับทุกคนได้ชนิดที่ว่าคนรักหนังสืออยู่ได้ทั้งวัน แต่เมื่อโลกพัฒนาไปอีกระดับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของคนเรามากขึ้น ในช่วงเวลาหนึ่งหนังสือแทบจะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเริ่มรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่แหล่งความรู้เดียวอีกต่อไปในเมื่อเราสามารถท่องอินเตอร์เน็ตได้อย่างที่ใจต้องการโดยไม่ต้องมาเสียเวลาหาเป็นวันๆ กับข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น นี่จึงเป็นความท้าทายใหม่ๆ ในการเปลี่ยนแปลงห้องสมุดทั่วไปให้กลายเป็นห้องสมุดดิจิตอลที่ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ การจะเปลี่ยนห้องสมุดที่เราคุ้นเคยกันดีให้เป็นห้องสมุดดิจิตอลต้องมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาประกอบกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สำหรับผู้ที่ต้องเข้ามาทำหน้าที่ดูแล การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม การสร้างแนวความรู้ใหม่ๆ ให้มีความน่าสนใจ สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือสิ่งที่สร้างความท้าทายให้กับทั้งคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและคนที่เข้ามาใช้บริการด้วย อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องใหม่ๆ ย่อมสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่สัมผัสได้อย่างดี การสร้างห้องสมุดดิจิตอลจึงเป็นความท้าทายที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมๆ กัน

อย่างไรก็ตามความท้าทายที่ว่านี้ต้องอยู่ควบคู่ไปกับหลักความเป็นจริงด้วยในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริง ห้องสมุดดิจิตอลเองก็ต้องเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องไดจริงด้วยเหมือนกัน การจะเริ่มต้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่าลืมว่าเราต้องเลือกใช้สิ่งที่มีอยู่เป็นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าที่มีมากขึ้นกว่าเดิม เพราะฉะนั้นการจะพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลก็ต้องอาศัยความเป็นห้องสมุดที่จะช่วยให้ทุกอย่างลงตัวได้เป็นอย่างดี

Scroll to top