Cultural Promotion Conference

การประชุมส่งเสริมทางวัฒนธรรม

การรักษาเอาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามถือเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจำเป็นต้องท่องจำให้ขึ้นใจอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้คือมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยที่อยู่ภายในจิตใจของพวกเราทุกคน วัฒนธรรมหลายด้านเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ สร้างเอกลักษณ์ ให้กับชาวต่างชาติได้เห็นถึงความงดงามในศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างการยกมือไหว้ก็ถือเป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีชนชาติไหนทำมาแต่โบราณเหมือนกับคนไทย ดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องรักษาสืบต่อเอาไว้ตราบจนชั่วลูกชั่วหลานด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เราจึงมักเห็นว่าวาระการประชุมบางครั้งก็จะมีเรื่องของการประชุมที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมหรือไม่ก็เป็นการประชุมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมเกิดขึ้น

Cultural Promotion Conference one

การประชุมเพื่อส่งเสริมทางวัฒนธรรม

สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับในยุคปัจจุบันนี้ก็คือโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สิ่งที่เคยเป็นความงดงามในอดีตก็ถูกแทนที่เข้ามาด้วยเรื่องของความสะดวกสบายเป็นหลัก วัฒนธรรมหลายด้านจึงค่อยจางหายไปกับสังคมในยุคใหม่ สังคมที่เรียกตัวเองว่า ยุคดิจิตอล ทว่าที่จริงแล้วการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยุคนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องละทิ้งเรื่องของวัฒนธรรมอันดีงามให้จางหายไปตามกาลเวลาเสียหน่อย เราทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ด้วยการหาข้อมูลหรือทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมต่างๆ อย่างเปิดใจ ห้องสมุดดิจิตอลถือว่าเป็นสื่อกลางแห่งการเรียนรู้อีกประเภทที่จะทำให้การเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรมของทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้จริง เข้าใจง่ายขึ้น มีความกระตือรือร้นเพื่อทำให้เกิดความสนใจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามการที่มีประชุมเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเสริมทางวัฒนธรรมก็นับเป็นเรื่องดีที่น่าสนใจในวาระหัวข้อประชุม ในเมื่อวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาโดยตลอดการหาแนวทางเพื่อจะรักษาความดีงามเอาไว้ต่อไปก็ได้กลายเป็นหัวใจหลักสำหรับการประชุมอยู่บ่อยๆ แม้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจทำให้วัฒนธรรมบางอย่างต้องหายไปจริงๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะรักษาเอาไว้ไม่ได้ เพียงแต่เราแค่ต้องรู้วิธีการว่าจะต้องรักษาเอาไว้อย่างไรเท่านั้นเอง

การประชุมเหล่านี้เมื่อมีผลวาระการประชุมออกมาเราสามารถนำเอาข้อแนะนำ รายละเอียดต่างๆ มาปรับเพื่อให้เกิดเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามได้ เราแค่ต้องรู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วควรทำอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เท่านี้เราก็สามารถรักษาวัฒนธรรมดีๆ ของประเทศไทยเอาไว้ได้ไม่ยากแล้ว การใช้สื่อต่างๆ ในยุคนี้ก็สามารถเป็นตัวช่วยชั้นดีที่จะทำให้วัฒนธรรมไทยคงอยู่กับประเทศไทยสืบต่อไปโดยไม่จางหาย

Scroll to top