Asia-Pacific-of-OCLC-site-news

การประชุมเครือข่ายห้องสมุดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกของ OCLC (ภาคทัศนศึกษาห้องสมุด) เจออะไรบ้าง

การประชุมเครือข่ายห้องสมุดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกของ OCLC นั้นผู้เข้ารับการประชุมจะมีกิจกรรมอยู่สองส่วนด้วยกันหนึ่งคือภาควิชาการเราจะได้นั่งฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการห้องสมุดในแง่มุมประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ อีกส่วนหนึ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือ การได้ไปทัศนศึกษากิจการห้องสมุดของประเทศที่รับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพไปดูกันว่า เราเจออะไรกันบ้าง

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเจจู

ห้องสมุดแห่งแรกเราได้ไปเยี่ยมชมห้องสมุดประจำมหาวิทยาลัยเจจู มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ ห้องสมุดแห่งนี้ถูกมอบหมายให้เป็นห้องสมุดประจำเขตพื้นที่เจจูด้วยในคราวเดียวกัน ห้องสมุดแห่งนี้มีการจัดตั้งห้องสมุดใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะ น่าสนใจต้องที่มีการจัดห้องสมุดพิเศษเฉพาะทางศาสตร์ที่ต้องใช้ความรู้เยอะ อย่างเช่นห้องสมุดทางการแพทย์ หรือห้องสมุดทางกฎหมาย ส่วนระบบการสืบค้นเค้าใช้ระบบเดียวกันกับห้องสมุดเกาหลีทั่วไปนั่นคือ ระบบ SOLARS

site-Asia-Pacific-of-OCLC-news

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกาหลี

ห้องสมุดแห่งที่สองเค้าพาไปทัศนศึกษาเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเกาหลี ก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ. 1937 จากนั้นก็พัฒนาเรื่อยมา ตอนนี้พวกเค้ามีการจัดห้องสมุดคณะ หรือ ห้องสมุดสาขาย่อยเพื่อให้บริการด้านข้อมูลออกมาอีก เช่น Graduate school Library, Science Library, Medical Library, Health Science Library เป็นต้น ห้องสมุดเหล่านี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเฉพาะทางแต่ละศาสตร์ที่มีนักศึกษาเรียนด้านดังกล่าวเข้าไปใช้บริการอีกด้วย แต่ไฮไลท์เด็ดอยู่ที่ศูนย์ CDL (Centennial Digital Library) เค้ามีบริการด้านสารสนเทศให้กับบุคคลทั่วไปได้แก่ การค้นหาสืบค้นสารสนเทศดิจิตอลทันสมัยที่สุด บริการจัดหาสื่อดิจิตอลมาให้บริการ สนับสนุนการผลิตงานด้านดิจิตอล และอีกมากมาย

ห้องสมุดแห่งชาติเกาหลี

ห้องสมุดแห่งนี้เป็นห้องสมุดแห่งชาติ พวกเค้ามีการทำมาตรฐานสำคัญหลายเรื่อง อย่างเช่นการขอความร่วมมือให้ทุกสื่อต้องส่งหนังสือเข้ามายังหอสมุดแห่งนี้เพื่อเก็บรักษาข้อมูลเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย ที่นี่น่าสนใจเรื่องการทำบัตรห้องสมุดจะมีการทำบัตรแบบวันเดียว หรือ แบบบัตรระยะยาวก็ได้ สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย ที่นี่เค้าอนุญาตให้ถ่ายเอกสารหนังสือได้เพียงแค่ 1 ใน 3 จากทั้งหมดเท่านั้นป้องกันปัญหาด้านลิขสิทธิ์ มีบริการด้านสื่อ ดิจิตอลให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมากมาย รวมถึงพื้นที่พิเศษสำหรับผู้พิการให้บริการอีกด้วย ต้องยอมรับว่าครอบคลุมทุกความต้องการของประชาชนในของประเทศเค้า

มหาวิทยาลัยยอนซี

หอสมุดแห่งนี้ถือว่ามีความเก่าแก่อย่างมากของประเทศเกาหลี ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1915 จุดเด่นของห้องสมุดแห่งนี้เป็นเรื่องของบรรยากาศที่จะเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ต่อทุกคนที่เข้ามา มีการจัดตั้งมาตรฐานเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลตามที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา สามบริการด้านวัฒนธรรมที่มีการบริการข้อมูลวัฒนธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ จากการศึกษามาทั้งหมดจะเห็นว่า ห้องสมุดของพวกเค้ามีทั้งความทันสมัยและการสร้างพฤติกรรมการเข้าห้องสมุดไปด้วยพร้อมกัน น่าจะนำมาปรับใช้ในเมืองไทยเราบ้าง

Scroll to top