การประชุมส่งเสริมทางวัฒนธรรม

การรักษาเอาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามถือเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจำเป็นต้องท่องจำให้ขึ้นใจอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้คือมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยที่อยู่ภายในจิตใจของพวกเราทุกคน วัฒนธรรมหลายด้านเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ สร้างเอกลักษณ์ ให้กับชาวต่างชาติได้เห็นถึงความงดงามในศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างการยกมือไหว้ก็ถือเป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีชนชาติไหนทำมาแต่โบราณเหมือนกับคนไทย ดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องรักษาสืบต่อเอาไว้ตราบจนชั่วลูกชั่วหลานด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เราจึงมักเห็นว่าวาระการประชุมบางครั้งก็จะมีเรื่องของการประชุมที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมหรือไม่ก็เป็นการประชุมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมเกิดขึ้น […]

Continue readingMore Tag

80 ปีธรรมศาสตร์เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ผ่านประสบการณ์เรื่องราวต่างๆ มากมายจนกลายเป็นตำนานแห่งมหาวิทยาลัยไทยที่คนไทยทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เมื่อวันเวลาผันผ่านไปสิ่งต่างๆ ก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ตามลำดับ ในเมื่อสถานศึกษาก็ต้องอยู่คู่กับห้องสมุดเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งนี้ก็ต้องมีการพัฒนาห้องสมุดให้ก้าวหน้าไปไกลเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเหล่าบรรดานักศึกษาและคนที่สนใจจะค้นหาความรู้ยังห้องสมุดที่นี่ หนึ่งในการคือการเปิดตัวห้องสมุดดิจิตอลนั่นเอง ครบรอบ […]

Continue readingMore Tag

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top