หัวข้อการประชุม

"Digital Libraries - for Culture Heritage, Knowledge Dissemination, and Future Creation"

การประชุมห้องสมุดดิจิตอลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 13 (ICADL 2011) หัวข้อ "ห้องสมุดดิจิตอล - เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมการเผยแพร่ความรู้และการสร้างอนาคต" ให้การสนับสนุนหลักโดย มูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติจีน มุ่งเน้นที่จะให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพและหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ การประชุมนี้ยังส่งผลต่อการประชุมด้านข้อมูลข่าวสารในเอเชียแปซิฟิก (APIS) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

16 เมษายน 2554 เปิดรับเอกสาร
16 พฤษภาคม 2554 กำหนดเวลาส่งเอกสาร
วันที่9 มิถุนายน 2554 สรุปบทคัดย่อ (เต็มรูปแบบสั้นและโปสเตอร์)
16 มิถุนายน 2554 กำหนดเวลายื่นใบจอง (ฉบับเต็ม, สั้นและโปสเตอร์)
31 พฤษภาคม 2554 ข้อเสนอแนะการอภิปรายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
15 กรกฎาคม 2554 การแจ้งเตือนการตัดสินใจ
21 กรกฎาคม2554 - 27 กรกฎาคม 2554 การแจ้งเตือนการตัดสินใจขยายระยะเวลา
11 สิงหาคม 2554 เตรียมความพร้อมสำหรับการปะชุม
วันที่ 24-27 ตุลาคม 2554 เริ่มการประชุม
24 ตุลาคม 2554 8:00 น ลงทะเบียน
9:00 น. - 12:00 น Workshop (เต็มวัน), TUTORIAL 1 ( Coffee Break เวลา: 10:15 น. -10: 45 น.)
12:00 น. 14:00 น รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. - 18.00 น Workshop (เต็มวัน), TUTORIAL 2 และ 3 ( Coffee Break เวลา: 15:15 น. 15:45 น.)

25 ตุลาคม 2554 8:00 น ลงทะเบียน
8:30 น. - 9:00 น Lizhu Zhou (Tsinghua University) พิธีเปิด / เปิดนิทรรศการ
9:00am-10:15am Lizhu Zhou
Keynote 1:Dr. Christine L. Borgman
ความท้าทายเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิตอลสำหรับเอเชีย
10:15 น. -10: 45 น พัก
10:45 น. -15.30 น Dr. Fabio Crestani
Keynote 2 : Dr. Xiaolin Zhang
การ พัฒนาบริการ MetaKnowledge: กระบวนการถัดไปสำหรับห้องสมุดดิจิตอล
12:15 น. 14:00 น รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. - 15.30 น ภาคการศึกษาที่ 1: เรื่องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (1) ภาคการศึกษาที่ 2:การทำที่เก็บรวบรวมข้อมูล(1) ภาคการศึกษาที่ 3: การเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์
15:30 น. 16:00 น พัก
16.00 น. - 17.30 น ภาคการศึกษาที่ 4:การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (2) ภาคการศึกษาที่ 5:การทำที่เก็บรวบรวมข้อมูล(2) ภาคการศึกษาที่ 6: การค้นหาและเรียกดูอินเทอร์เฟซสำหรับเนื้อหาดิจิทัลทุกรูปแบบ
18:30 น. 21:30 น ร่วมรับประทานอาหารค่ำ กับคณะกรรมการบริหาร (Shalini Urs)

26 ตุลาคม 2554 9.00 น. - 10.15 น Chunxiao Xing
Keynote 3: Hsinchun Chen
สร้างสื่อสังคมออนไลน์ห้องสมุดดิจิทัล: Collection, Management และ Analytics
10:15 น. -10: 45 น Break
10:45 น. -11:45 น ภาคการศึกษาที่ 7:
ระบบรักษาความปลอดภัยและอัลกอริทึม / บริการส่วนบุคคลและการสร้างแบบจำลองของผู้ใช้
ภาคการศึกษาที่ 8:
เครือข่ายสังคมและระบบข้อมูล / สื่อสังคม
ภาคการศึกษาที่ 9:
บริการโทรศัพท์มือถือสำหรับ DL / ปัญหาการทำงานร่วมกัน
11:45 น. - 14.00 น รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. - 15.00 น ภาคการศึกษาที่ 10:
คอมพิวเตอร์ Cloud และการประยุกต์ใช้ DL

ภาคการศึกษาที่ 11:
เนื้อหาห้องสมุดใหม่และสภาพแวดล้อมการใช้งาน

ภาคการศึกษาที่ 12:
แสดงข้อมูล
15:00 น. 16:00 น เซสชันโปสเตอร์และ พัก
16.00 น. - 17.30 น ภาคการศึกษาที่ 13:
เครื่องมือและระบบโอเพนซอร์ส / สารสนเทศทางการแพทย์
ภาคการศึกษาที่ 14:
ข้อมูลเมตาและการจัดทำรายการ
ภาคการศึกษาที่ 15:
ข้อมูลเมตาและรายการ / อื่น ๆ
18:30 น. 21:30 น รับประทานอาหาร ณ.ห้องจัดเลี้ยงอาหารค่ำ

27 ตุลาคม 2554 9.00 น. - 10.15 น Hsinchun Chen
Keynote 4:Edward Y. Chang
การ จัดการและเรียกค้นข้อมูลมือถือ
10:15 น. -10: 45 น พัก
10:45 น. - 12.00 น Hsinchun Chen (University of Arizona, USA)
ประธานพิธีปิดงาน
12.00 น. - 13.00 น รับประทานอาหารกลางวัน

Asia-Pacific-of-OCLC-site-news

การประชุมเครือข่ายห้องสมุดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกของ OCLC (ภาคทัศนศึกษาห้องสมุด) เจออะไรบ้าง

การประชุมเครือข่ายห้องสมุดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกของ OCLC นั้นผู้เข้ารับการประชุมจะมีกิจกรรมอยู่สองส่วนด้วยกันหนึ่งคือภาควิชาการเราจะได้นั่งฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการห้องสมุดในแง่มุมประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ อีกส่วนหนึ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือ การได้ไปทัศนศึกษากิจการห้องสมุดของประเทศที่รับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพไปดูกันว่า เราเจออะไรกันบ้าง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเจจู ห้องสมุดแห่งแรกเราได้ไปเยี่ยมชมห้องสมุดประจำมหาวิทยาลัยเจจู มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ ห้องสมุดแห่งนี้ถูกมอบหมายให้เป็นห้องสมุดประจำเขตพื้นที่เจจูด้วยในคราวเดียวกัน ห้องสมุดแห่งนี้มีการจัดตั้งห้องสมุดใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะ น่าสนใจต้องที่มีการจัดห้องสมุดพิเศษเฉพาะทางศาสตร์ที่ต้องใช้ความรู้เยอะ อย่างเช่นห้องสมุดทางการแพทย์ หรือห้องสมุดทางกฎหมาย ส่วนระบบการสืบค้นเค้าใช้ระบบเดียวกันกับห้องสมุดเกาหลีทั่วไปนั่นคือ ระบบ SOLARS ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกาหลี ห้องสมุดแห่งที่สองเค้าพาไปทัศนศึกษาเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเกาหลี …
Read More
Digital-Library-image

ห้องสมุดดิจิทัลอาเซียน เครื่องมือสำคัญนักลงทุน

เราอาจจะเคยได้ผ่านหูผ่านตากับห้องสมุดดิจิตอลระดับโลกกันไปบ้างแล้ว หันกลับมาดูทางฝั่งอาเซียนบ้านเรากันบ้างแนวคิดการสร้างห้องสมุดดิจิทัลระดับอาเซียนนั้นจริงๆ ก็มีเหมือนกัน เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนอีกด้วย ซึ่งจะมีเจ้าภาพก็คือสิงคโปร์ …
Read More
Digital-library-photo

ห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติ องค์ความรู้ขนาดใหญ่ของไทย

ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่มากขึ้น ทำให้เราสามารถทำอะไรได้สะดวกกว่าเดิม ค้นหาอะไรได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วย เมื่อก่อนหากต้องการอ่านหนังสืออาจจะต้องไปห้องสมุดใกล้บ้านเพื่อหาความรู้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว ค้นหาอะไรในกูเกิ้ลก็เจอหมด นั่นทำให้ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองเสียใหม่เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี ล่าสุดได้มีการผุดไอเดียการสร้างห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติขึ้น …
Read More
Digital-library

ห้องสมุดดิจิทัล ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศเลยก็ว่าได้ ห้องสมุดแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยมักจะมีหนังสือดีๆ ซ่อนตัวอยู่เต็มไปหมดทั้งงานวิชาการ งานบันเทิง การยกระดับจากห้องสมุดทั่วไปขึ้นเป็นห้องสมุดดิจิทัลก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้วยเช่นกัน ไปดูกันว่าห้องสมุดดิจิทัล ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เค้ายกระดับไปถึงไหนกันแล้ว …
Read More
TK-Public-Online

TK Public Online Library แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่คนกรุงเทพชื่นชอบไปกันมาก ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้หมดนั่นคือ อุทยานแห่งการเรียนรู้ TK Park แต่คนอยู่ต่างจังหวัดไกลออกไปก็อย่าเพิ่งน้อยใจไป ตอนนี้ทาง ทีเค พาร์คกำลังรุกหนักเพื่อให้เด็กไทยคนไทยได้เรียนรู้กันมากขึ้น ด้วยการสร้าง TK Public Online Library กันแล้ว …
Read More
google

ห้องสมุดดิจิตอลของโลก อยู่ไหนรู้จักกันไหม

ห้องสมุดเรามักจะนับว่ามันเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูลอันดับสำคัญเบอร์ต้นของการเรียนรู้ในยุคก่อน แต่ปัจจุบันเรามักจะเชื่อกันว่า การค้นหาในกูเกิ้ลให้ผลลัพธ์แหล่งเรียนรู้ที่ดีกว่า ก็จริง แต่ห้องสมุดเองก็มีการปรับตัวเช่นกัน รู้หรือไม่ว่ามีการสร้างห้องสมุดดิจิตอลของโลกออกมาด้วยนะ มันอยู่ที่ไหนยังไงไปชม …
Read More
Scroll to top