หัวข้อการประชุม

"Digital Libraries - for Culture Heritage, Knowledge Dissemination, and Future Creation"

การประชุมห้องสมุดดิจิตอลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 13 (ICADL 2011) หัวข้อ "ห้องสมุดดิจิตอล - เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมการเผยแพร่ความรู้และการสร้างอนาคต" ให้การสนับสนุนหลักโดย มูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติจีน มุ่งเน้นที่จะให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพและหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ การประชุมนี้ยังส่งผลต่อการประชุมด้านข้อมูลข่าวสารในเอเชียแปซิฟิก (APIS) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

16 เมษายน 2554 เปิดรับเอกสาร
16 พฤษภาคม 2554 กำหนดเวลาส่งเอกสาร
วันที่9 มิถุนายน 2554 สรุปบทคัดย่อ (เต็มรูปแบบสั้นและโปสเตอร์)
16 มิถุนายน 2554 กำหนดเวลายื่นใบจอง (ฉบับเต็ม, สั้นและโปสเตอร์)
31 พฤษภาคม 2554 ข้อเสนอแนะการอภิปรายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
15 กรกฎาคม 2554 การแจ้งเตือนการตัดสินใจ
21 กรกฎาคม2554 - 27 กรกฎาคม 2554 การแจ้งเตือนการตัดสินใจขยายระยะเวลา
11 สิงหาคม 2554 เตรียมความพร้อมสำหรับการปะชุม
วันที่ 24-27 ตุลาคม 2554 เริ่มการประชุม
24 ตุลาคม 2554 8:00 น ลงทะเบียน
9:00 น. - 12:00 น Workshop (เต็มวัน), TUTORIAL 1 ( Coffee Break เวลา: 10:15 น. -10: 45 น.)
12:00 น. 14:00 น รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. - 18.00 น Workshop (เต็มวัน), TUTORIAL 2 และ 3 ( Coffee Break เวลา: 15:15 น. 15:45 น.)

25 ตุลาคม 2554 8:00 น ลงทะเบียน
8:30 น. - 9:00 น Lizhu Zhou (Tsinghua University) พิธีเปิด / เปิดนิทรรศการ
9:00am-10:15am Lizhu Zhou
Keynote 1:Dr. Christine L. Borgman
ความท้าทายเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิตอลสำหรับเอเชีย
10:15 น. -10: 45 น พัก
10:45 น. -15.30 น Dr. Fabio Crestani
Keynote 2 : Dr. Xiaolin Zhang
การ พัฒนาบริการ MetaKnowledge: กระบวนการถัดไปสำหรับห้องสมุดดิจิตอล
12:15 น. 14:00 น รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. - 15.30 น ภาคการศึกษาที่ 1: เรื่องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (1) ภาคการศึกษาที่ 2:การทำที่เก็บรวบรวมข้อมูล(1) ภาคการศึกษาที่ 3: การเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์
15:30 น. 16:00 น พัก
16.00 น. - 17.30 น ภาคการศึกษาที่ 4:การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (2) ภาคการศึกษาที่ 5:การทำที่เก็บรวบรวมข้อมูล(2) ภาคการศึกษาที่ 6: การค้นหาและเรียกดูอินเทอร์เฟซสำหรับเนื้อหาดิจิทัลทุกรูปแบบ
18:30 น. 21:30 น ร่วมรับประทานอาหารค่ำ กับคณะกรรมการบริหาร (Shalini Urs)

26 ตุลาคม 2554 9.00 น. - 10.15 น Chunxiao Xing
Keynote 3: Hsinchun Chen
สร้างสื่อสังคมออนไลน์ห้องสมุดดิจิทัล: Collection, Management และ Analytics
10:15 น. -10: 45 น Break
10:45 น. -11:45 น ภาคการศึกษาที่ 7:
ระบบรักษาความปลอดภัยและอัลกอริทึม / บริการส่วนบุคคลและการสร้างแบบจำลองของผู้ใช้
ภาคการศึกษาที่ 8:
เครือข่ายสังคมและระบบข้อมูล / สื่อสังคม
ภาคการศึกษาที่ 9:
บริการโทรศัพท์มือถือสำหรับ DL / ปัญหาการทำงานร่วมกัน
11:45 น. - 14.00 น รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. - 15.00 น ภาคการศึกษาที่ 10:
คอมพิวเตอร์ Cloud และการประยุกต์ใช้ DL

ภาคการศึกษาที่ 11:
เนื้อหาห้องสมุดใหม่และสภาพแวดล้อมการใช้งาน

ภาคการศึกษาที่ 12:
แสดงข้อมูล
15:00 น. 16:00 น เซสชันโปสเตอร์และ พัก
16.00 น. - 17.30 น ภาคการศึกษาที่ 13:
เครื่องมือและระบบโอเพนซอร์ส / สารสนเทศทางการแพทย์
ภาคการศึกษาที่ 14:
ข้อมูลเมตาและการจัดทำรายการ
ภาคการศึกษาที่ 15:
ข้อมูลเมตาและรายการ / อื่น ๆ
18:30 น. 21:30 น รับประทานอาหาร ณ.ห้องจัดเลี้ยงอาหารค่ำ

27 ตุลาคม 2554 9.00 น. - 10.15 น Hsinchun Chen
Keynote 4:Edward Y. Chang
การ จัดการและเรียกค้นข้อมูลมือถือ
10:15 น. -10: 45 น พัก
10:45 น. - 12.00 น Hsinchun Chen (University of Arizona, USA)
ประธานพิธีปิดงาน
12.00 น. - 13.00 น รับประทานอาหารกลางวัน
Scroll to top